เควสชื่อเสียง

ตารางเควสซิลบอกถึงค่าชื่อเสียง

ข้อดีของการมีค “ค่าชื่อเสียง” หรือ “เฟรม” ที่เยอะ

  1. ใส่สัตว์เลี้ยงตามค่าชื่อเสียงนั่นๆ ได้ เช่น เลเวล 90 ยศ Baron ถึงจพสามารถใส่ดาก้อน ได้ เป็นต้น
  2. เวลาตาย เสีย % EXP น้อย
  3. กินไม่ได้แต่เท่ >,,<”

บริการของเรารับทำ เควส Seal ชื่อเสียง

 

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Beggar Baby 0 -7%
Drifter Child 50 -7%
Nameless Adult 120 -7%
Expendable Common 264 -7%
Brute Soldier 581 -7%
Vandal Sergeant 1,220 -7%
Hoodlum Captain 2,439 -7%
Thug Major 4,635 -6%

ค่าเควสชื่อเสียง 8,806 ขึ้นไป (ชุดนอน นสพ.)

IMG

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Henchman Colonel 8,806 -5%
Peon General 14,020 -5% รับ Quest Center ไม่ได้
Citizen Commander 20,537 -5%
Amateur Supreme Commander 28,683 -4%

ค่าเควสชื่อเสียง 38,867 ขึ้นไป (ห่มผ้าห่ม)

IMG

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Recruit Sir 38,867 -4% รับ Hi-Quest Center ไม่ได้
Greenhorn Baron 51,595 -4%
Rookie Viscount 67,507 -3%
Novice Count 87,395 -3% ใส่ชุดนักเรียน HQ ได้แล้วจ้า

ค่าเควสชื่อเสียง 112,256 ขึ้นไป (นอนเตียง)

IMG

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Apprentice Marquis 112,256 -3%
Graduate Duke 143,333 -2%
Fodder King 182,178 -2%
Grunt Great King 230,735 -2%

ค่าเควสชื่อเสียง 291,431 ขึ้นไป (นอนเตียงอย่างหรู)

IMG

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Veteran Incredible 291,431 -2%
Trooper Invincible 367,301 -1%
Berserker Hero 462,139 -1%
Centurion Legend 580,686 -1%

ค่าเควสชื่อเสียง 728,869 ขึ้นไป (นอนบนเมฆ)

IMG

ชื่อยศ (อินเตอร์) ชื่อยศ (ไทย) ค่าชื่อเสียง % เมื่อตาย หมายเหตุ
Praetorian Mythical 728,869 -1%
Lieutenant Immortal 936,327 -1%
Commander Immortal Spirit 1,226,767 -1%
Hero Saint 1,633,383 -1%
Nobel Angel 2,202,645 -1%
Magestic Angel of Death 2,999,613 -1%
Venerable Guardian Spirit 4,115,367 -1%
Master Evil God 5,677,423 -1%
Golem King of Hell 7,864,302 -1%
Immortal King of Heaven 10,925,931 -1%
Legendary Apollo the God of Prophesy 15,212,214 -1%
Mythical Artemis the God of Hunt 21,213,009 -1%
Omnipotent Ares the God of War 29,614,122 -1%
Demigod Hades the God of Death 41,375,680 -1%

ที่มา : ขอบคุณ Un-no